Hoạt động của FujiSno.com

Chúng tôi Chuyên Phân Phối Hàng Hóa và Phát Triển Thương hiệu

Phân phối Hàng Hóa

Phân phối hàng hóa trên nhiều kênh phân phối khác nhau MT, GT ... nhằm gia tăng và phát triển thị phần của thương hiệu.

Dịch vụ hậu cần

Với hệ quảng lý CRM và kho tiêu chuẩn. SNO giúp bạn tiết kiệm những tổn thất về vận hành kho đem lại hiệu quả bán hàng tốt nhất.

Tiếp thị trực tuyến

Thực hiện kế hoạch tiếp thị trực tuyến, tăng cường hợp tác với các đối tác phát triển thương hiệu trực tuyến với chi phí tốt nhất, hiệu quả cao nhất.

Chúng tôi đóng góp kinh nghiệm về phân phối sản phẩm, về thị trường, về phát triển thương hiệu cho sự thành công của bạn.